Friskvård häst‎ > ‎

Magnetterapi

SLU / Pilotstudier - Magnettäcke för häst Vid tre olika tillfällen har SLU genomfört mätningar med sk. PPG (fotopletsysmografi): 
- på sövd häst (våren -06) 
- på vaken häst (mars och juni -08)

Blodflödet och blodflödesvariationer relaterade till blodtryck, registrerades vid första studien i tricepsmuskeln, 
i långa ryggmuskeln och i kruppans muskel samt i hud och direkt på benvävnad.

Blodflödet i tricepsmuskulaturen registrerades då under applikation av magnettäcke (Magnet Health) och visade 
en hög blodflödesökning (ca. 33 %) under tiden täcket låg på.

Efter det att täcket togs bort, sjönk blodflödet åter.

Denna första pilotstudie var revolutionerande och gav intresse och grund från bl.a. Leg. Vet. Anna Edner, att genomföra ytterligare studier på SLU. 

Värden från studie våren -06: 

Mätnings nummer:ACDCKommentar
13,1510,334Efter 10 min.
23,6630,354Efter 20 min.
33,4920,380Efter 30 min. (ev. tillfällig nedgång före ny uppgång)
43,8290,383Efter 40 min.
52,8810,39510 min efter borttagning av magnettäcke.

  
Grundvärdet beräknades ligga på ca. 2,8, dvs. samma värde som efter avlägsning av magnettäcket.

Vid jämförelse av grundvärde (2,8) och högst uppmätta värde (3,8), framkom ett ökat muskelblodflöde 
på ca. 33%.


Den 19 mars -08 gjordes nya mätningar med samma metod, dvs. PPG (fotopletsysmografi). 

För att ännu en gång kontrollera mätmetoden, utfördes först mätningar på häst under anesti (nedsövd) precis som våren -06, för att sedan testas på vaken, uppbunden häst. 

Utrustningen fungerade perfekt och följande värden uppmättes: 

Mätningar utförda ca. 2 cm ner i långa ryggmuskeln: 
- Magnettäcke (1 000 Gauss per magnet) / 20 minuter / Blodflöde = + 30% 
- Placebotäcke (täcke med magneter utan styrka, 0 Gauss) / 20 minuter / Blodflöde = +-0% 
- Täcke med keramiska fibrer (Back on Track) / 20 minuter / Blodflöde = +- 0% 

Den allra senaste studien från 10 juni är helt revolutionerande ! 
Efter 55 minuter med magnettäcke, registrerades en markant ökning på hela 45% ! 
Studien utfördes även denna gång i samarbete med Leg. Veterinär Anna Edner. 

Samtliga blodflödesmätningarna har genomförts med sk. PPG (fotopletsysmografi) av Doc. Lars-Göran 
Lindberg, Linköpings Universitet. 

Mätningar utförda ca. 2 cm ner i långa ryggmuskeln: 
- Placebotäcke / 55 minuter/ Blodflöde: +- 0% 
- Magnettäcke / 55 minuter / Blodflöde: + 45% 
- Täcke med keramiska fibrer (Back on Track) / 20 minuter / Blodflöde: +-0% 

Diagram visar blodflödesökning med magnettäcke: 
PPG 080610 

* SLU PILOTSTUDIE -06/-08: på häst. Leg.vet. Anna Edner  


Comments