Friskvård människa


Välkommen att boka en friskvårdsbehandling hos mig på Strömdalen!
 
Boka på telefon 070 77 33 66 8
Pris: 700 kr / 60 min. Endast swish eller kontant
           370 kr/ 30 min

Jag använder mig av massage,laserterapi samt akupunkturpunkter enligt TCM . Vid behov finns även vibrationsplatta samt moxalampa. Behandlingarna ökar cirkulationen i kroppen vilket påskyndar kroppens läkningsförmåga. De ger också ett ökat välbefinnande samt  starkare immunförsvar.

Här kommer några exempel på problem du kan få hjälp med:
 • Problem med leder, muskler och senor tex. nack/ryggsmärtor, knän, armbågar, axlar, händer, fötter,  hälsporre, carpaltunnel.
 • Sår
 • Eksem
 • Acne
 • Virus ex herpes, vårtor
 • Ärr
 • Brännskador
 • Ytliga nervskador
 • Avslappnande massage
 • Estetisk akupunktur
 • m.m

 Här nedan kan du läsa mer om hur de olika behandlingarna fungerar.

Varmt välkommen! Monika

Laserterapi
Jag använder mig av en (GaAs) Superpulsad Gallium-laser 904 nm - osynligt ljus. Denna laser är bäst på problem av djupare slag såsom smärta och inflammationer i leder, muskler och senor, ex muskelbristningar, artrit, överträning, etc oavsett om problemen uppstått genom förslitning, överbelastning eller annan orsak.

Jag använder även en GaAllnP laser 650 nm - rött ljus. Denna laser är bäst på problem med sår, eksem, acne, slemhinnor, virus ex. herpes eller vårtor, ärr, brännskador och ytliga nervskador.


Läs mer på Irradia's webplats.
Traditionell Kinesisk Medicin (TCM)

lär ut att vi har meridianer/ energibanor längs vilka vår livsenergi strömmar. Liv är rörelse och qi (livsenergi) ska ständigt flöda.Blockeras energin av någon orsak uppstår värk/smärta.

TCM har också en helhetssyn mellan kropp & själ. Strävan är att det ska råda en inre såväl som en yttre balans. En optimal sådan är då vi är fullkomligt friska och mår bra.


Akupunktur/ Akupressur/ Laserakupunktur

Akupunktur innebär att man med tunna nålar sticker i de s.k "akupunkterna" och därigenom stimulerar eller hämmar de olika kroppsfunktionerna. Akupunkterna kan även stimuleras med massage, tryck, elektromedicin och laser.


Kända effekter av akupunktur:  

* Endorfin frisätts – kroppens egna smärtstillande ämnen
* Oxytocin frisätts – kroppsegna "lugn och ro" hormoner
* Grindteorin – impulser, som annars skulle upplevas som smärtsamma, sorteras bort
* Kroppseget kortison ökar och har en antiinflammatorisk effekt
* Serotonin och Noradrenalin ökar, viktiga transmittorsubstanser i hjärnan
* Immunförsvaret förbättras
* Bättre näringstillförsel i brosket och i leder
* Blodcirkulationen i spända muskler ökar


Estetisk akupunktur

Här använder jag olika kinesiska metoder för att stimulera hudens spänst och lyster på olika "problemområden".

Koppningsmassage och Tui Na massage

Detta är två olika former av traditionell kinesisk massage för att stimulera kroppens läkning och välbefinnande.
Öron akupunktur

Med eller utan permanentnålar.
Klassisk svensk massage samt massageterapeut behandling

Massage har både rehabiliterande och förebyggande effekt och kan användas som behandlingsform i många olika sammanhang.
En massageterapeut kan arbeta mer med problemen i musklerna genom töjningstekniker (PIR, PNF), pressurer, triggerpunkter och idrottsmassage.

De positiva fysiska och mentala effekterna är många:

 • Gör spända muskler mjuka och elastiska
 • Ökar blodcirkulationen i musklerna
 • Ökar lymfcirkulationen
 • Stärker immunförsvaret
 • Har en avslappnande effekt på kroppen
 • Ger en djupare och lugnare andning
 • Påverkar kroppens inre organ på ett positivt sätt
 • Ökar utsöndringen av vätska och slaggprodukter i kroppen
 • Ger en ökad kroppskännedom
 • Motverkar ärrbildningar efter skador i muskelvävnad och andra mjukdelar
 • Har god effekt på träningsvärk och ansträngda muskler
 • Motverkar spänningar vid smärttillstånd
 • Motverkar stress
 • Har en lugnande effekt på nervsystemet
 • Ökar kroppens allmänna välbefinnande
Moxa (Värmebehandling)

Moxa har använts i den traditionella kinesiska medicinen i tusentals år bl.a för att behandla förkylningar, sömnbesvär, frusenhet och trötthet.
Det kinesiska ordet 'akupunktör' betyder ordagrant 'nål moxa'.


Moxa är en form av värmebehandling som ibland ersätter eller kompletterar akupunktur. Vid en del sjukdomar, speciellt de som beror på qi- eller yang-brist, bränner man örten moxa (ett slags kinesiskt gråbo, som inte är allergiframkallande) för att stimulera vissa punkter.
Jag använder istället en särskild moxalampa med likvärdig värme och effekt som annan moxa.
Den ger en behaglig och djupverkande värme.

Uppvärmningen år särskilt bra vid kroniska sjukdomar, allmän svaghet och för personer över 50 år.

Värmen stimulerar flödet av qi, livsenergi. Cirkulation avlägsnar kyla ur kroppen och bidrar till att ta bort blockeringar eller smärta. De grundläggande begreppen här är yin och yang, de motsatta men komplementära krafter som måste vara i perfekt balans i kroppen för att man skall må bra. Yin representerar kyla, fuktighet, mörker, passivitet och sammandragning. Yang står för värme, torrhet, ljus, aktivitet och utvidgning.

Kinesiologytape påskyndar kroppens egen läkning.

Genom att mjukt och följsamt lyfta huden runt skadan hjälper Kinesiologytape kroppen att snabbare läka skador på leder, ligament, muskelfästen och muskler. Den ger stöd och stadga


Utvecklad i Japan för mer än 25 år sedan. Doktor Kenzo Kase utvecklade för mer än 25 år sedan Kinesiologytape och tejpningstekniken. Kinesiologytaping har blivit standard för terapeutisk rehabiliterande tejpning. Idén var att förstärka kroppens egna läkningsprocesser genom att applicera ett nytt material med en speciell teknik. Tejpen är tillverkad med hudens karakteristiska egenskaper som modell och kan därför överföra positiv sensorisk information till kroppen.


Kinesiologytaping påverkar aktiveringen av det neurologiska systemet, kroppens informationsprocessor och cirkulationssystemet. Tejpningen baseras på en filosofi att ge full rörelsefrihet och tillåter därmed kroppens system att läka biomekaniskt.


Tejpen kan användas för: smärta, stukningar, stöd, luxation, idrottsskador, ryggproblem, muskelspänning, ischias, huvudvärk, migrän, epicondylit, carpaltunnel syndrom, lymfödem, menstruationsproblem, graviditetsrelaterade smärttillstånd m.m. Vibrationsträning (träning med vibrationsplatta)

Ökar muskelstyrkan

Vibrationsträning ger goda effekter på styrkan i muskeln har det visat sig. Olika studier gjorda på flera ställen i Europa har uppvisat ökningar av hoppförmåga och styrka. En liten effekt på olika funktioner hos kärl och hjärta har visats sig kunna öka uthålligheten hos otränade personer.

Träning med vibrationsplatta förbättrar balansen och stärker benvävnaden.

Ett sätt att minska risken för benskörhet är så kallad "High impact"-träning. Det vill säja träning som ger hög momentan belastning på benet. T.ex. squash, fotboll och aerobics. Vid studier har det visats sig vara effektivt att utföra vibrationsträning för att öka bentätheten. Andra fördelar med vibrationsträningen är att balans och koordination förbättras. Totalt blir resultatet att risken minskar för benbrott och fallskador hos äldre.

Ledrörligheten ökas med vibrationsträning

Vid vibrationsträning stegras temperaturen i muskler och bindväv snabbt. Detta innebär att rörelseförmågan i lederna ökar eftersom blodcirkulationen blir bättre. Att stretcha strax efteråt eller under ett vibrationspass är klart fördelaktigt, då de muskler som "jobbar mot", de så kallade antagonisterna slappnar av.

Värk och smärta minskar

Eftersom träning med vibrationsplatta ger ökad genomblödning i strukturerna i och runt leden, leder detta till att ledfunktionen förbättras (på grund av cirkulationsökningen) och därmed minskar ofta den smärta och värk som är relaterad till led-bindväv-muskelkomplexet.

Träning med vibrationsplatta som rehabilitering efter skador

Ett av de vanligaste problemen vid skador som stukningar, vrickningar, ledbandsskador och lättare muskelbristningar är att svullnaden runt skadan i sig försvårar rörligheten och ger smärta. Vibrationsträning minskar svullnaden och ökar cirkulationen och därmed minskas också smärtan. När muskeln arbetar under vibration ökar dess genomblödning mycket kraftigt. Detta rensar ut slaggämnen i bindväv och muskler och bidrar till en mycket snabbare läkning.                                   Om du vill läsa mer om laser så kan du läsa på
             http://www.slms.org/pdf/laser-som-laeker.pdf

KnäledenÖvriga tejpningarTennisarmbågeLånga raka ryggmuskelnSkulderhöjarmuskelnAxelGolfarmbågeHandled

FotledenMenstruationssmärtaBenhinneinflammationStora bröstmuskeln


Comments