Strömdalen

Strömdalen - Ett paradis för hästar

Gården jag driver min verksamhet på heter Strömdalen. Den ligger vid naturreservatet Paradiset i Ådran, Huddinge kommun, 2 mil söder om Stockholm.

Strömdalen är ursprungligen ett gammalt tvätteri. Här tog man emot tvätt från Stockholms stad mellan år 1918 och 1942. Verksamheten bedrevs av familjen Rubin som tvättade för hand i ån. El fick man inte förrän 1941.

Numera är det hästverksamhet på Strömdalen. Den ena torkladan för tvätt är ombyggd till stall och i den tidigare ladugårdsdelen har vi vår bostad. En av torkladorna finns dock kvar i ursprungligt skick.

Vill du veta mer så finns det ett litet stycke om Strömdalen i boken "Jordbruk och tvätterier i Huddinge" av Päivi Järvensivu.


                           Gammal torklada på Strömdalen
                       
Comments